Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Newyddion

Eisteddfod yr Urdd Sir Gar 2021 

Cynhelir Cyfarfod i sefydlu pwyllgor apel i godi arian at Eisteddfod yr Urdd Sir Gar 2021 yn ardal Llandyfaelog, Glanyfferi a Chwmffrwd ar nos Fercher Mehefin 12 am 7.30 yn Y Llew Coch, Llandyfaelog.   

 

Llandyfaelog Community News 22.5.19 

Llandyfaelog Community News 8.5.19 

Llandyfaelog Community News 1.5.19 

Llandyfaelog Community News 24.4.19 

Llandyfaelog Community News 17.4.19 

Adnewyddiad Diffibrilwyr

Ohebydd y Carmarthen Journal a Llanelli Star

Cystadleuaeth Gardd 2019 

Llandyfaelog Community News 10.4.19 

Diffibrilwyr ar gyfer yr Ardal 

Gwybodaeth 111 

Post Office Scam Mail Campaign 

Paratoadau Taith Prydain 

Agoriad Parc Cymunedol Llandyfaelog 

Digwyddiad Agoriadol Ardal Chwarae Cymunedol Llandyfaelog 

Hywel Dda Health Board Big NHS Change Drop In Events

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/862/Generic_Public_Poster_NHS_Big_Change_TCS.pdf

Cystadleuaeth Gardd 2018 

Cynllun Grantiau Busnes Amaethyddol Llywodraeth Cymru

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/farm-business-grant-scheme/?skip=1&lang=cy 

http://www.olderpeoplewales.com/wl/publications/pub-story/17-07-25/Summer_2017_Newsletter.aspx

Luhimba Newsletter December 


Heddlu Dyfed Powys - http://www.dyfed-powys.police.uk/

Cystadleuaeth Gardd Cymunedol 2016Lluniau

Flood Advice 

Some of the practical advice and signposting information available; 

1.       Floodline - advice on flooding and to register to receive a warning  - 0345 988 1188 

2.       What to do before during and after a flood -  https://naturalresources.wales/flooding/what-to-do-before-during-and-after-a-flood/?lang=en 

3.       National Flood Forum - Independent advice and support including insurance issues, funding and post flood recovery  -  01299 403 055
http://www.nationalfloodforum.org.uk/contact-us/