Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Newyddion

Noson Cwis

Bydd noson gwis yn cael ei chynnal yn y Llew Goch i godi arian ar gyfer Uned Cemotherapi Ysbyty Glangwili ddydd Gwener 10fed Ionawr 2020 rhwng 7.30pm - 8.00pm. 4 o bobl i dîm. Cysylltwch â Shan a Graham Rees i gael mwy o fanylion.

Noson Goleuadau Nadolig 

Cylchlythyr Comisiynydd Pob Hyn -

http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/19-10-25/Newsletter_EverydayAgeism_Campaign_Special_Bulletin.aspx

Apel Tegannau Nadolig 

Llandyfaelog Community News 30.10.19

Llandyfaelog Community News 23.10.19 

Credyd Pensiwn 

Llandyfaelog Community News 16.10.19 

Newidiadau Tocynnau Bws https://tfw.gov.wales/travelcards 

Llandyfaelog Community News 9.10.19 

Newidiadau Sbwriel Hydref 2019 

Mae Pwyllgor codi arian Eisteddfod yr Urdd 2021 Sir Gaerfyrddin yn cynnal noson Bingo ar y 4ydd Hydref yn Clwb Hwylio Glanyfferi 

Noson Rasus 22.11.19 

Cwmffrwd WI Open Evening 8th October 2019 

Cystadleuaeth Gardd 2019   Photos 1  Photos - 2  Photos - 3


Cylchlythyr Gwanwyn Comisiynydd Pob Hyn

http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/19-06-13/Spring_2019_Newsletter.aspx

 

Cwmffrwd Seventh Day Adventist Church

Plant based Cooking classes every 3rd Thursday of the month 7pm- 9pm at the SDA church Cwmffrwd. Next date 20.June. Learn how to cook and taste delicious plant based meal. Everyone welcome including children. Admission £2.50 per session.  


Adnewyddiad Diffibrilwyr

Cystadleuaeth Gardd 2019 

Diffibrilwyr ar gyfer yr Ardal 

Gwybodaeth 111 

Post Office Scam Mail Campaign 

Paratoadau Taith Prydain 

Agoriad Parc Cymunedol Llandyfaelog 

Digwyddiad Agoriadol Ardal Chwarae Cymunedol Llandyfaelog 

Hywel Dda Health Board Big NHS Change Drop In Events

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/862/Generic_Public_Poster_NHS_Big_Change_TCS.pdf

Cystadleuaeth Gardd 2018 

http://www.olderpeoplewales.com/wl/publications/pub-story/17-07-25/Summer_2017_Newsletter.aspx

Luhimba Newsletter December 


Heddlu Dyfed Powys - http://www.dyfed-powys.police.uk/

Cystadleuaeth Gardd Cymunedol 2016Lluniau

Flood Advice 

Some of the practical advice and signposting information available; 

1.       Floodline - advice on flooding and to register to receive a warning  - 0345 988 1188 

2.       What to do before during and after a flood -  https://naturalresources.wales/flooding/what-to-do-before-during-and-after-a-flood/?lang=en 

3.       National Flood Forum - Independent advice and support including insurance issues, funding and post flood recovery  -  01299 403 055
http://www.nationalfloodforum.org.uk/contact-us/