Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Mannau Addoli

Eglwys Annibynnol Penygraig (Union of Welsh Independents)

 Trefn Suliau 2018


Capel Penygraig


 Tachwedd 25ain, Ymarfer Plygain.

Capel Penygraig

Gweinidog : Parch Meirion Sewell.  Oedfaon am 10.30yb.    Rhagfyr 2il, Gweinidog C. Rhagfyr 9fed, Ymarfer Plygain am 10.30 a Gwasanaeth Plygain am 6.30. Ymholiadau i Geraint Roberts ar 01267 229047.


Service Times

  

Fel arfer, 10.30 bore dydd Sul

 

Parch. T. Meirion Sewell 

 

Capel Penygraig

(Nadolig 2011)

Dere draw i’r oedfa lawen – drwy’r gwyll
wedi’r gân i orffen,
a chei weld ‘r Un bach â’i wên
yma’n siwr mewn un seren.

Geraint Roberts

Capel Bancycapel

Capel Rama

Seventh Day Adventist Church, Cwmffrwd, SA31 2LP -

Normal Service times are:- Saturdays 10.30 AM Sabbath School, 12.00 AM Devine Service. Vegetarian Bonnetsellowship lunch every first Saturday of the month after the Service.

Enquiries to Jon or Janet (01267) 290286

joca.adamovic@gmail.com

St Anne's Church, Cwmffrwd,

 http://parish.churchinwales.org.uk/d686/churches-en/st-annes-cwmffrwd_-en/

St Maelogs Church, Llandyfaelog  


 

St Maelog’s Church Services at 11.15 AM every other Sunday unless otherwise stated.    December 2nd ,Sunday of Advent, English Eucharist.  Mondays in St Mary’s parish room: coffee and chat 10am-12noon.  All enquiries to Sarah Walters on (01267) 267730.

 

 

 

http://www.churchinwales.org.uk/structure/places/churches/?id=3518