Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Mannau Addoli

Eglwys Annibynnol Penygraig (Union of Welsh Independents)

 Capel Penygraig.  Gweinidog : Parch Meirion Sewell.  Oedfaon am 10.30yb. C = Cymundeb, YS = Ysgol Sul.   Ebrill 21ain, Oedfa Undebol Sul y Pasg yn Rama am 2 yh C.

Capel Penygraig. Gweinidog : Parch Meirion Sewell. Oedfaon am 10.30yb. C = Cymundeb, YS = Ysgol Sul. Ebrill 28ain, Cwrdd Eglwys. Mai 5ed, Gweinidog C YS. Mai 12fed, Cymorth Cristnogol. Mai 19eg, Gŵyl y Gwanwyn, Philadelphia am 2yh. Mai 26ain, Gweinidog. Ymholiadau i Geraint Roberts ar (01267) 229047 .geraintroberts@btinternet.com

Service Times

 

  

Fel arfer, 10.30 bore dydd Sul

 

Parch. T. Meirion Sewell 

 

Capel Penygraig

(Nadolig 2011)

Dere draw i’r oedfa lawen – drwy’r gwyll
wedi’r gân i orffen,
a chei weld ‘r Un bach â’i wên
yma’n siwr mewn un seren.

Geraint Roberts

Capel Bancycapel

Capel Rama

Seventh Day Adventist Church, Cwmffrwd, SA31 2LP -

Normal Service times are:- Saturdays 10.30 AM Sabbath School, 12.00 AM Devine Service. Vegetarian Bonnetsellowship lunch every first Saturday of the month after the Service.

Enquiries to Jon or Janet (01267) 290286

joca.adamovic@gmail.com

St Anne's Church, Cwmffrwd,

 http://parish.churchinwales.org.uk/d686/churches-en/st-annes-cwmffrwd_-en/

St Maelogs Church, Llandyfaelog  

St Maelog’s Church Services at 11.15 AM every other Sunday unless otherwise stated.   The next service will be on Thursday 18th April at 7.00PM. Maunday Thursday, Bilingual Eucharist.   Sunday 21st April, Easter Sunday, Bilingual Eucharist.   5th May, Sunday after Easter, English Eucharist.   Mondays in St Mary’s parish room: coffee and a chat 10 am to 12 noon.   All enquiries to Sarah Walters on (01267)267730.

http://www.churchinwales.org.uk/structure/places/churches/?id=3518