Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Mannau Addoli

Eglwys Annibynnol Penygraig (Union of Welsh Independents)

Capel Penygraig  Gweinidog : Parch Meirion Sewell.  Oedfaon am 10.30yb. C = Cymundeb, YS = Ysgol Sul.   Mai 5ed, Gweinidog C YS. Mai 12fed, Oedfa Cymorth Cristnogol ym Manc-y-capel am 2yp. Mai 19eg, Gŵyl y Gwanwyn, Philadelphia am 2yp. Mai 26ain, Gweinidog. Mehefin 2il, Gweinidog C. Mehefin 9fed, Gweinidog. Mehefin 16, Parch Wynn Vittle. Mehefin 23ain, Parch Meirion Evans. Mehefin 30ain, Gweinidog. Ymholiadau i Geraint Roberts ar 01267 229047.  geraintroberts@btinternet.com.


Service Times

Fel arfer, 10.30 bore dydd Sul

 

Parch. T. Meirion Sewell 

 

Capel Penygraig

(Nadolig 2011)

Dere draw i’r oedfa lawen – drwy’r gwyll
wedi’r gân i orffen,
a chei weld ‘r Un bach â’i wên
yma’n siwr mewn un seren.

Geraint Roberts

Capel Bancycapel

Capel Rama

Seventh Day Adventist Church, Cwmffrwd, SA31 2LP -

Normal Service times are:- Saturdays 10.30 AM Sabbath School, 12.00 AM Devine Service. Vegetarian Bonnetsellowship lunch every first Saturday of the month after the Service.

Enquiries to Jon or Janet (01267) 290286

joca.adamovic@gmail.com

Cwmffrwd Seventh Day Adventist Church

Plant based Cooking classes every 3rd Thursday of the month 7pm- 9pm at the SDA church Cwmffrwd. Next date 20.June. Learn how to cook and taste delicious plant based meal. Everyone welcome including children. Admission £2.50 per session.   

St Anne's Church, Cwmffrwd,

 http://parish.churchinwales.org.uk/d686/churches-en/st-annes-cwmffrwd_-en/

St Maelogs Church, Llandyfaelog  

St Maelog’s Church Services at 11.15 AM every other Sunday unless otherwise stated.   The next service will be on   30th June, 2nd Sunday after Trinity, at 10.30 am United LMA Eucharist, here in St Maelog’s.  7th July 3rd Sunday after Trinity, English Eucharist.   Coffee ‘n’ Chat Mondays are back again in  St Mary’s parish room Lady Street Kidwelly 10 am to 12 noon every Monday.   All enquiries to Sarah Walters on (01267)267730. 

 

http://www.churchinwales.org.uk/structure/places/churches/?id=3518