Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Cynghorwyr

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad 

 Elfyn Williams

7 Maesdolau, Idole,
Caerfyrddin, SA32 8DQ


Janet Knott
Fferm Danybanc
Bancycapel
Carmarthen
Carmarthenshire
SA32 8EB

Mair Stephens 
The coach house
Glanmorlais
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 5AW


Shan Rees
Cartref
Llandyfaelog
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 5PP

Philip Davies 
Coedbach 
Llandyfaelog
Kidwelly
SA17 5PR


Eifion Jones
Cilfeithy Uchaf
Kidwelly
Caerfyrddin
SA17 5AR

Cadeirydd 

Rheinallt Jones
Ystrad Ferthyr
Llandyfaelog
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 5NU

Michael Phillips
Cwm Farm
Cwmffrwd
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 2LW

Ronald Thomas

Golwg yr Haul
Llandyfaelog
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 5PA

Richard John

Nant Yr Arian 
Pentrepoeth 
Idole 
Carmarthenshire
SA32 8DH


Is-Gadeirydd  

Meinir James
Ochr y Cwm
Croesyceiliog
Caerfyrddin
SA32 8DS

 

Cyngor 2017-22

Cofrestr Diddordebau Aelodau 2017-2022 

Lwfansau Aelodau 2018-19

Lwfansau Aelodau 2017-18 

 

Cyngor 2012-17 

Cofrestr Diddordebau Aelodau

Lwfansau Aelodau 2015-16 

Lwfansau Aelodau 2016-17