Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Cyllid

Adroddiad Cyllid Ctr 1 2019-20 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

Cyfrifon 2018-19

Adroddiad Cyllid ctr 4 2018-19  Taflen

Strategaeth Fuddsoddi 2019-20 

Adoddiad  Precept 2019-20

Adroddiad Cyllid 2018-19 ctr 3

Adroddiad Cyllid 2018-19 ctr 2 

Adroddiad Cyllid Ctr 1 2018-19 

Hysbysiad o gwblhau Archwiliad

Datganiad Cyfrifyddu 2017-18  Adroddiad Archwilio Mewnol  2

Datganiad Llywodraethu 1 2

Archwiliad Allannol 1 2

Adroddiad Cyllid Ctr 4 2017-18 

Asesiad Risg 2018-19

Strategaeth Buddsoddi 2018-19 

Adroddiad Precept 2018-19 

Adroddiad Cyllid Ctr 3 2017-18 

Adroddiad Cyllid Ctr 2 2017-18 

Adroddiad Cyllid ctr 1 2017-18 

Hysbysiad Cwblhau Archwiliad 2016-17 

Datganiadau cyfrifyddu 2016-17 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol tud 1

Datganiad Llywodraethu Blynyddol tud 2 

Tystysgrif Archwilio ac adroddiad archwilydd

Datganiad archwilio mewnol blynyddol tud 1 

Adroddiad Archwilydd Mewnol tud 2 2016-17 

Adroddiad archwilio mewnol blynyddol T1 

Adroddiad archwilio mewnol blynyddol T2

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr 

Dadansoddiad Risg 2017-18 

Adroddiad Cyllid 2016-17 ctr 4

Strategaeth Fuddsoddi 2017-18

Adroddiad Precept 2017-18 rhan 1 

Adroddiad Precept 2017-18 Rhan 2 

Adroddiad Cyllid 2016-17 ctr 3 

Adroddiad Cyllid 2016-17 ctr2 

Hysbysiad Cwblhau'r Archwiliad

 Ffurflen Blynyddol 2015-16 1 , 2 , 34 , 5 , 6

Adroddiad Cyllid 2016-17 ctr 1 

Dadansoddiad Risg 2016-17 

Strategaeth Fuddsoddi 2016-17 

Adroddiad Cyllid 2015-16 Qtr 4 

Adroddiad Precept 2016-17 rhan 1 

Adroddiad Precept 2016-17 rhan 2

Adroddiad Cyllid Ctr 3 2015-16