Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Clwb & Cymdeithas

 CYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL PENYGRAIG


 

Y Clwb

 

A fyddech chi’n hoffi gwella eich sgiliau siarad Cymraeg?  Os hynny, efallai byddai diddordeb gennych mewn ymuno gyda’r Clwb yn ardal  Llandyfaelog, Cwmffrwd, Idole a Chroes-y-Ceiliog.  Yn ystod misoedd y gaeaf bydd amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cyflwyno gan dîm o wirfoddolwyr lleol.  Bydd hyn yn gyfle gwych i gymdeithasu yn y Gymraeg a gwneud ffrindiau newydd.  Nid oes tâl ac mae’r Clwb yn agored i bob oed.  Dewch i ymuno â ni bob yn ail nos Lun yn Y Llew Coch, Llandyfaelog a dysgu mwy am weithgareddau’r Clwb.

 

Lleoliad  :                    Y Llew Coch, Llandyfaelog

Amser  :                       7 - 8yh bob yn ail nos Lun yn ystod y gaeaf

Dyddiadau  :               Cyhoeddir dyddiadau yn rheolaidd

Gwybodaeth  :           Meinir James, Croes y Ceiliog, 01267 231517

meinir-james@supanet.com

                                    Geraint Roberts, Cwmffrwd, 01267 229047

                                    geraintroberts@btinternet.com


 

 Ysgol Sul Capel Penygraig, Croesyceiliog

Bydd yr Ysgol Sul yn cwrdd yng Nghapel Penygraig, Croesyceiliog ar fore Sul cyntaf o bob mis. Croeso cynnes i bawb.

Cwmffrwd Women's Institute 
Club Types:
Womens - WI
Address:
Cwmffrwd
Carmarthen
01232598267
Carmarthen
Disabled facilities
Cwmffrwd Wowemen's Institute strive to achieve the National W.I.motto - to 'INSPIRE' women by providing a wide range of activities, speakers, visits etc. A warm welcome is given to all.
Llandyfaelog And District Pensioners Association 
Club Types:
Old Age - General
Address:

Pensioner Association. Monthly meetings on the last Friday of the month from September to May at St Anne's Church Hall, at 2pm. Outings during Summer months.

News The next meeting will be on Friday 22nd Feb , at22.00 PM in St Anne’s Church hall.  The speaker will be Nicola Jones, who will talk on Recycling of Steel.   This will be followed on Friday1st of March by a St David’s Day concert in St. Anne’s Church at 2.00 PM, given by the pupils of Ysgol y Fro.  Every thanks goes to them for not forgetting our pensioners since the closing of Llandyfealog and Idole Schools.


 All enquiries phone the secretary, Maureen on (01267) 223768.

 


Llandyfaelog Short Mat Bowls Club
Club Types:
Sport - Bowling
Address:
01267 267245

Disabled facilities

Llandyfaelog SMBC meet at Llandyfaelg Hall on Mondays and Wednesdays at 7.30pm.

 
Short Mat Bowls is a sport suitable for all ages and abilities. For more information please phone Caroline Stiles 01267 267245

St Ishmaels Young Farmers Club - Meets Tuesday's, Llandyfaelog Hall, 8pm

St Ishmaels YFC

 

All Enquiries to Bethan Phillips 07900 901626, or Rhys Griffiths 07875 615737