Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Neuadd Cymunedol Llandyfaelog

Diweddariad Clwb 100 - Diolch yn fawr i bawb sydd wedi adnewyddu eu haelodaeth o'r clwb 100 o barod. A allwn atgoffa pawb i ddarparu taliadau i Shan Rees, Cartref, Llandyfaelog.

Bydd y tyniad gyntaf ar gyfer 2020 yn cael ei chynnal cyn gynted ag y gellir cynnal cyfarfod Pwyllgor Neuadd. 

Manylion Cyswllt

Ysgrifennydd - Arfon Davies 01267 267647 llandyfaelog@btinternet.com
Llogi - Shan Rees 07971 345245
Cadeirydd - Sarah Walters  

Cofnodion

Cyfrifon

Ffurflenni

Newyddion

23/1/20 

12/9/19 

13/6/19 

11/4/19 

24/1/19

13/9/18 

14/6/18 

19/4/18 

19/4/18 AGM 

25/1/18 

28/9/17 

15/6/17 

13/4/17 

13/4/17 AGM 

9/2/17 

12/10/16

15/8/16 

9/6/16 

14/4/16 

14/4/16 AGM 

21/1/16 

15/10/15 

11/6/15 

9/4/15 

9/4/15 AGM

2018 

2017 

2016 

2015

2014 

2013 

2012

2011

2010

Ffurflen Llogi - Wedi diweddaru

Ffurflen Llog Cyfarpar

Rhybudd Preifatrwydd 

Ffurflen Caniatad 

Ail agor y Neuadd 

Newyddion y Neuadd Rhagfyr 2019 

Noson Goleuadau Nadolig 2.12.19 

Noson Rasus 22.11.19 

Noson Goeden Nadolig

Agoriad Parc Cymuned Llandyfaelog 

Agoriad Ardal Chwarae 

Newyddion Ardal Chwarae       

 Newyddion y Neuadd Rhagfyr 2017       

Beth am logi NEUADD GYMUNEDOL LLANDYFAELOG?

Newyddion y Neuadd Awst 2017

Newyddion y Neuadd Rhagfyr 2016  

Newyddion y Neuadd Awst 2016 

Newyddion Rhagfyr 2015 

Newyddion Gorffennaf 2015   

Newyddion 2014

 Clwb 100 2019    Rhagfyr 2019
 1af £100  Rob Ashcroft
 2il £50  Anne, Woodbine
 3ydd £40  Arfon Davies
 4ydd £30  Roger Barber
 5ed £20  Bethan, Penhill
 6ed £10  Andrew Penhill
Clwb 100 2019 Tachwedd 2019

1af £30


Andrew Richards
2il £20
Dilys Rhys
3ydd £10

Graham Rees 

Clwb 100 2019 Hydref 2019

1af £30

75 Llandyfaelog Bowls Club
2il £206Linda Owen
3ydd £103Gillian Barber


Clwb 100 2019

1af £30
2il £21
3ydd £10

 41

35

88 

 Medi 2019

 

Mike Phillips

Sarah Withers

Meinir Davies 

 


 

1af £30

 

104

 Mehefin 2019

Owen Rees

 2il £21 19 Nicola Jones
 3ydd £10 108 Karine Boucher
Clwb 100 2019 Ebrill 2019

1af £30

85Haf Jones
2il £2034Anne, Woodbine Cottage
3ydd £10 1Eifion Jones
 Clwb 100 2018 Rhagfyr 2018

 1af £30 

  Mike Phillips, Cwm Farm
 2il £20 52  Sandra Lines
 3ydd £10  19 Liz Davies
Clwb 100 2018  Nadolig 2018

 1af £50  

 39Eleri Hughes
 2il £3094Carys Thomas
 3ydd £25 2 Eifion Jones
 4ydd £2540  Sandra Dinino
 5ed £2071 Alan Jones 
6ed £20 Rheinallt Jones 
7fed £15  34Geraint Rees 
 £10 47Lois Phillips 
 £10105 Kris Owen 
£10 81 John Williams 
£10 20 Penny Stone 
 £10 38Ann Rees 

  

Clwb 100 2018  Hydref 2018

 1af £30 

 2 Eifion Jones
 2il £2071 Alan Jones, Star Forge
 3ydd £10 11 Trevor Lloyd
Clwb 100 2018  Haf 2018

1af £30

5 Sian Elin Harries
2il £2083 Andrew a Bethan
3ydd £10 88 Paul Temple

 

Clwb 100 2018  Mehefin

 1af £30 

 38 Ann Rees, Arfryn, Upland Arms
 2il £20  12   Llandyfaelog Bowls
 3ydd £10  65 Beth Withers, 1 Bro Pedr

 

Clwb 100 2018  Ebrill

1af £30

98 Melanie Phillips-Rees
2il £20 97 Lynwen and Hugh Anderson
3ydd £10 67 Wyn Jones, Darwyn, Llandyfaelog

Clwb 100 2017 

Rhagfyr

1af       £50     34 Sarah Withers

2il       £30     27 Wyn Jones, Llandyfaelog

3ydd   £25     96 Janet and Roger

4ydd   £20     91 Richard Thomas

5ed      £15      58 Jamie Stiles

6ed      £10     15 Trevor Lloyd

7fed     £10     16 Janet Davies

8fed    £10     67 Sian Elin Harries

Tachwedd

1af £30 66 Janet Knott

2il £20 31 Margaret Jones

3ydd £10 16 Philip a Janet Davies

Hydref

1af £30 71 DilysRees 

2il £20 79 Pat Owens, Meinciau 

3ydd £10 64 Penny Stone 

Awst

1af  £30  25  Graham Rees

2il  £20  43  Rheinallt Jones

3ydd  £10  60  Willie Phillips 

Ebrill

1af £30 34 Sarah Withers

2il £20 21 David Thomas

3ydd £10 41 Sioe Llandyfaelog 

Chwefror

1af 7 £30 Alan Jones, Star Forge

2il 4 £20 Ronald Rees

3ydd 25 £10 Graham Rees

 

Canlyniad Ras Peli Golff 26/8/16

1af 290 £50 Maureen Howells

2il 138 £20 Neil Confrey

3ydd 221 £10 Janet Knott

 

Clwb 100 2016

Rhagfyr

1af Hannah Stiles £50

2il St Ishmaels YFC £30

3ydd Paul and Wendy Temple £20

4ydd Ryan James £10

Hydref

1af  64 £30 Isabel Jones

2il 48 £20 Mark Phillips

3ydd 19 £10 Emyr a Eleri Williams 

Awst

1af 26 £30 Ralph Stephens

2il 29 £20 Willie Phillips

3ydd 43 £10 Clwb Bowls Llandyfaelog 

Mehefin

1af 17 £30 Teulu Penhill

2il 56 £20 Tony Hewitt

3ydd 18 £10 Llinos Jones 

Ebrill

1af 18 £30 Llinos Jones 
2il 70 £20 Lisa DeKroon 
3ydd 52 £10 Nicola Jones

Ionawr 

1af 38 £30 Sandra Dinino
2il 56 £20 Wyn Davies (Idole)
3ydd 8 £10 Gill Barber

 

Clwb 100 2015

 Rhagfyr

1af 63 £60 Haf Jones

2il 42 £40 Owen Jones

3ydd 48 £20 Dilys Rees

4ydd 62 £10 Kath Williams

 

Tachwedd

1af        27     £30     Linda Jones

2il         41       £20     Janet Knott

3ydd     28        £10     Hannah Stiles

Hydref
1af      56           £30      Clwb Bowls Llandyfaelog
2il      36            £20      Meinir Solloway
3ydd   58         £10         Marc Gower 

Mehefin
1af         61         £30      Ryan James, Cilwg
2il         27         £20      Linda Jones, Llygaid yr Efail
3ydd      29         £10      Teulu Penhill

Ebrill
1af          7            £30      Sian-Elin Harries
2il         35            £20      Maureen Williams
3ydd     24            £10      Jill and Roger Barber 

Ionawr
1af        91        £30     Neville Jones, Pant Y Crug
2il           11        £20     Sera Walters, Nantygoetre
3ydd         46       £10 Pauline Thomas, Roman Park, Llangynnwr