Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Neuadd Cymunedol Llandyfaelog

Manylion Cyswllt

Ysgrifennydd - Arfon Davies 01267 267647 llandyfaelog@btinternet.com
Gofalwraig - Penny Stone 01267 267142
Cadeirydd - Sarah Walters  

Cofnodion

Cyfrifon

Ffurflenni

Newyddion

11/4/19 

24/1/19

13/9/18 

14/6/18 

19/4/18 

19/4/18 AGM 

25/1/18 

28/9/17 

15/6/17 

13/4/17 

13/4/17 AGM 

9/2/17 

12/10/16

15/8/16 

9/6/16 

14/4/16 

14/4/16 AGM 

21/1/16 

15/10/15 

11/6/15 

9/4/15 

9/4/15 AGM

2018 

2017 

2016 

2015

2014 

2013 

2012

2011

2010

Ffurflen llog

Ffurflen llog cyfarpar

Rhybudd Preifatrwydd 

Ffurflen Caniatad 

Noson Goeden Nadolig

Agoriad Parc Cymuned Llandyfaelog 

Agoriad Ardal Chwarae 

Newyddion Ardal Chwarae       

 Newyddion y Neuadd Rhagfyr 2017       

Beth am logi NEUADD GYMUNEDOL LLANDYFAELOG?

Newyddion y Neuadd Awst 2017

Newyddion y Neuadd Rhagfyr 2016  

Newyddion y Neuadd Awst 2016 

Newyddion Rhagfyr 2015 

Newyddion Gorffennaf 2015   

Newyddion 2014

 Clwb 100 2019  Mehefin 2019
 1af £30 104 Owen Rees
 2il £21 19 Nicola Jones
 3ydd £10 108 Karine Boucher
Clwb 100 2019 Ebrill 2019

1af £30

85Haf Jones
2il £2034Anne, Woodbine Cottage
3ydd £10 1Eifion Jones
 Clwb 100 2018 Rhagfyr 2018

 1af £30 

  Mike Phillips, Cwm Farm
 2il £20 52  Sandra Lines
 3ydd £10  19 Liz Davies
Clwb 100 2018  Nadolig 2018

 1af £50  

 39Eleri Hughes
 2il £3094Carys Thomas
 3ydd £25 2 Eifion Jones
 4ydd £2540  Sandra Dinino
 5ed £2071 Alan Jones 
6ed £20 Rheinallt Jones 
7fed £15  34Geraint Rees 
 £10 47Lois Phillips 
 £10105 Kris Owen 
£10 81 John Williams 
£10 20 Penny Stone 
 £10 38Ann Rees 

  

Clwb 100 2018  Hydref 2018

 1af £30 

 2 Eifion Jones
 2il £2071 Alan Jones, Star Forge
 3ydd £10 11 Trevor Lloyd
Clwb 100 2018  Haf 2018

1af £30

5 Sian Elin Harries
2il £2083 Andrew a Bethan
3ydd £10 88 Paul Temple

 

Clwb 100 2018  Mehefin

 1af £30 

 38 Ann Rees, Arfryn, Upland Arms
 2il £20  12   Llandyfaelog Bowls
 3ydd £10  65 Beth Withers, 1 Bro Pedr

 

Clwb 100 2018  Ebrill

1af £30

98 Melanie Phillips-Rees
2il £20 97 Lynwen and Hugh Anderson
3ydd £10 67 Wyn Jones, Darwyn, Llandyfaelog

Clwb 100 2017 

Rhagfyr

1af       £50     34 Sarah Withers

2il       £30     27 Wyn Jones, Llandyfaelog

3ydd   £25     96 Janet and Roger

4ydd   £20     91 Richard Thomas

5ed      £15      58 Jamie Stiles

6ed      £10     15 Trevor Lloyd

7fed     £10     16 Janet Davies

8fed    £10     67 Sian Elin Harries

Tachwedd

1af £30 66 Janet Knott

2il £20 31 Margaret Jones

3ydd £10 16 Philip a Janet Davies

Hydref

1af £30 71 DilysRees 

2il £20 79 Pat Owens, Meinciau 

3ydd £10 64 Penny Stone 

Awst

1af  £30  25  Graham Rees

2il  £20  43  Rheinallt Jones

3ydd  £10  60  Willie Phillips 

Ebrill

1af £30 34 Sarah Withers

2il £20 21 David Thomas

3ydd £10 41 Sioe Llandyfaelog 

Chwefror

1af 7 £30 Alan Jones, Star Forge

2il 4 £20 Ronald Rees

3ydd 25 £10 Graham Rees

 

Canlyniad Ras Peli Golff 26/8/16

1af 290 £50 Maureen Howells

2il 138 £20 Neil Confrey

3ydd 221 £10 Janet Knott

 

Clwb 100 2016

Rhagfyr

1af Hannah Stiles £50

2il St Ishmaels YFC £30

3ydd Paul and Wendy Temple £20

4ydd Ryan James £10

Hydref

1af  64 £30 Isabel Jones

2il 48 £20 Mark Phillips

3ydd 19 £10 Emyr a Eleri Williams 

Awst

1af 26 £30 Ralph Stephens

2il 29 £20 Willie Phillips

3ydd 43 £10 Clwb Bowls Llandyfaelog 

Mehefin

1af 17 £30 Teulu Penhill

2il 56 £20 Tony Hewitt

3ydd 18 £10 Llinos Jones 

Ebrill

1af 18 £30 Llinos Jones 
2il 70 £20 Lisa DeKroon 
3ydd 52 £10 Nicola Jones

Ionawr 

1af 38 £30 Sandra Dinino
2il 56 £20 Wyn Davies (Idole)
3ydd 8 £10 Gill Barber

 

Clwb 100 2015

 Rhagfyr

1af 63 £60 Haf Jones

2il 42 £40 Owen Jones

3ydd 48 £20 Dilys Rees

4ydd 62 £10 Kath Williams

 

Tachwedd

1af        27     £30     Linda Jones

2il         41       £20     Janet Knott

3ydd     28        £10     Hannah Stiles

Hydref
1af      56           £30      Clwb Bowls Llandyfaelog
2il      36            £20      Meinir Solloway
3ydd   58         £10         Marc Gower 

Mehefin
1af         61         £30      Ryan James, Cilwg
2il         27         £20      Linda Jones, Llygaid yr Efail
3ydd      29         £10      Teulu Penhill

Ebrill
1af          7            £30      Sian-Elin Harries
2il         35            £20      Maureen Williams
3ydd     24            £10      Jill and Roger Barber 

Ionawr
1af        91        £30     Neville Jones, Pant Y Crug
2il           11        £20     Sera Walters, Nantygoetre
3ydd         46       £10 Pauline Thomas, Roman Park, Llangynnwr