Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Gwybodaeth y Cyngor

Mae’r Cyngor yn cynnwys un ar ddeg o aelodau etholedig sydd yn cael eu pob pedair blynedd. Mae’r Cyngor yn cyflogi Clerc rhan amser sef Swyddog Priodol y Cyngor a Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor. Ynghy â’r Clerc mae’r Cyngor yn cyflogi atgyweiriwr rhan amser sydd yn cadw Ardaloedd Hyfrydwch Cymunedol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn cwrdd yn Neuadd Cymunedol llandyfaelog ar Nos lau cyntaf y mis (gan eithrio mis Awst).