Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Cymuned

Mae Llandyfaelog yn ardal wledig iawn cynnwys pentrefi Llandyfaelog a Chwmffrwd a pentrefi bach Glanmorlais, Idole, Pentrepoeth, Croesyceiliog, Bancycapel a Cloigyn. Gwahanwyd y rhain gan ardaloedd mawr o dir ameaethyddol.

Yn ôl sensws 2011 mae gan y Gymuned boblogaeth o 1304 gyda 56.80 y cant yn siarad Cymraeg.

Cynhelir Gwasanaethau Crefyddol yn y bedair capel a ddwy eglwys. Mae yna sawl busnes yn yr ardal gan gynnwys gwerthwr ceir a dau dafarn y Llew Goch yn Llandyfaelog a’r Llew du yng Nghwmffrwd.

Mae grwpiau cymdeithasol, diwylliannol a chymunedol yn nodweddion amlwg yn yr ardal. Mae’r digwyddiadau blynyddol yn cynnwys Eisteddfod Llandyfaelog yn mis Tachwedd a Sioe Amaethddol a Gardddwriaethol Llandyfaelog yn mis Medi. Cynhelir digwyddiadau erill trwy’r blwyddyn gan Bwyllgor Neuadd Cymunedol Llandyfaelog, CCFFI Llanismel, Cymdeithas y Pensiynwyr, Sefydliad y Merched a Merched y Wawr.

Mae’r cyfleustra ar gyfer teithwyr yn cynnwys sawl man gwely a brecwast a safleoedd carafanau. Mae yna hefyd sawl ffordd cerdded heriol ar gyfer y cerddwr anturus!