Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

COVID 19

Mae CFfI Ifanc Llanismel wedi sefydlu cynllun i cefnogi'r Cymuned yn ystod yr amseroedd pryderus yma. Os rhydych yn ymwybodol o unrhyw unigolion sydd eisiau cefnogaeth, cysylltwch gyda nhw neu Clerc y Cyngor Cymuned er mwyn i trefniadau cael eu wneud.

 Taflen

 Canllaw i Gwirfoddolwyr

 

Cyngor Cymuned Llandyfaelog

(Click here for English Version)

llandyfaelog photoCroeso i wefan Cyngor Cymuned Llandyfaelog. Datblygwyd y wefan hon gan Gyngor Cymuned Llandyfaelog a Vision ICT gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin. Gobeithiwn byddwch yn gweld y wefan yn ffynhonnell gynorthwyol o wybodaeth. Bydd trigolion ac ymwelwyr i'r ardal yn medru darganfod gwybodaeth ddiddorol a briodol am ran hyfryd hyn o Sir Gaerfyrddin.